verksamhet


Verksamhet

Konstfrämjandet i Halland bildades 1977 med målsättning att öka intresset och förståelsen för god konst.

Genom studie- och upplysningsverksamhet ger vi kunskap om konstens utveckling historiskt samt insikt i konstnärliga tekniker och uttryckssätt.

Vi har en egen konstklubb som är öppen för alla.

Våra ombud – konstintresserade personer – hjälper oss vid de uppsökande utställningar vi tillhandahåller. Intresserade arbetskamrater kan köpa konst hos oss förmånligt.

Konstring – räntefri delbetalning – innebär att fler människor kan unna sig ett konstverk.

Den egna utställningslokalen kallar vi Galleri Victoria och i anslutning till den har vi en butik med en mycket rikligt sortiment. Konstupplevelser för barn och ungdom anser vi viktigt och tar därför inte bara emot besökande grupper utan har även producerat särskilda utställningar som turnerar på förskolor i länet.

Röster om Konstfrämjandet i Halland
Historisk tillbakablick

Konstfrämjandet i Halland
Viktoriagatan 2A    302 46 Halmstad
Telefon: 035-13 57 75  Fax:035-13 31 21
E-post: [email protected]